Latest News
  • Official web portal of zilha parishad bhandara

गोपनीय अहवाल (CR)

 

महत्वाची संकेतस्थळे

न्यूज / चालू घडामोडी


जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळण्याबाबद आवेदन व नोंदणी केलेल्या उमेदवाराची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी

PRESS NOTE (16 Sept 2022)

माहे मार्च २०१९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी सबंधित गट - क संवर्गातील पद भरती बाबत सूचना

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटी स्टाफ नर्स, व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुष या पदाच्या पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२२

सेवा जेष्ठता यादी 4 (दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे)

सेवा जेष्ठता यादी 3 (दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे)

सेवा जेष्ठता यादी २ (दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे)

सेवा जेष्ठता यादी १ (दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे)

सेवा जेष्ठता यादी, संवर्ग : जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १ (आरोग्य) विस्तार अधिकारी (आरोग्य)

सेवा जेष्ठता यादी, संवर्ग : जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) (कृषी) विस्तार अधिकारी (कृषी)

सेवा जेष्ठता यादी, संवर्ग : जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १ (शिक्षण व शिक्षकेत्तर) विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

सेवा जेस्थ्ता यादी, संवर्ग : जिल्हा सेवा ( वर्ग ३ ) श्रेणी १ (लिपिक) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

सेवा जेस्थ्ता यादी, संवर्ग : जिल्हा सेवा ( वर्ग ३ ) श्रेणी २ (सांख्यकी) विस्तार अधिकारी (सांख्यकी)

सेवा जेष्ठता यादी, संवर्ग : जिल्हा तांत्रिक सेवा(वर्ग 3) श्रेणी ३ (पशुसंवर्धन ) सहाय्यक पशुसंवर्धन विकास अधिकारी

सेवा जेष्ठता यादी, संवर्ग : जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) (समाजकल्याण ) सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटी स्टाफ नर्स, व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुष या पदाच्या पदभरतीची जाहिरात, दिनांक ३१ मे, २०२२.

विशेष पदभरती जाहिरात

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ अंतिम सुधारित आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्धीबाबत(२८/१२/२०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ निवडणूका २०२१ जाहीर सूचना प्रसिद्धीबाबत (२ डिसेंबर २०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्धकरण्याबाबत (२६ नोव्हेंबर २०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२० भंडारा जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग मधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गामधील महिला तसेच सर्वसाधारण महिलाकरिता अंतिम सुधारीत आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्धीबाबत (२६ नोव्हेंबर २०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२० भंडारा जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग मधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गामधील महिला तसेच सर्वसाधारण महिलाकरिता आरक्षणाचा सुधारित सोडत कार्यक्रम (२५ नोव्हेंबर २०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२०, सुधारित आरक्षणाची सोडत कार्यक्रम (२३ नोव्हेंबर २०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२०, सुधारित आरक्षणाची सोडत कार्यक्रम (२२ नोव्हेंबर २०२१)

भंडारा जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ७ पंचायत समितीत्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२० मोहाडी पंचायत समिती निर्वाचन गण अंतिम सुधारित आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्धीबाबत.

निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सहाय्य संस्थेचे सादरीकरण करणेकरिता पात्र / अपात्र संस्थेची यादी

वर्तमानपत्र जाहीरात 2021

पदभरती जाहीरात 2021

जाहीरात प्रकटन

माहितीचा अधिकार-2005 अंतर्गत, नियम 4 (1) (ख ) अन्वये 17 मॅन्युअल

सेवा जेष्ठता यादी ८

सेवा जेष्ठता यादी ७

सेवा जेष्ठता यादी ६

सेवा जेष्ठता यादी ५

सेवा जेष्ठता यादी ४

सेवा जेष्ठता यादी ३

सेवा जेष्ठता यादी २

सेवा जेष्ठता यादी १

अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी २०२१

अनुकंपा संबंधित प्रेसनोट

जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत अनुकंपा संदर्भात पात्र उमेदवारांचे विवरण पत्र

क्षेत्रफळ व लोकसंख्य

भंडारा जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ३७१६.६५ चौ.कि.मी. असून भौगोलिक क्षेत्र ३,८९,००० हे. आहे. सरासरी पर्जन्यमान १३३०.२० मि.मि. असून २००१ चे जनगणनेनुसार लोकसंख्या ११,३६,१४६ एवढी आहे.

भौगोलिक रचना

जिल्ह्यात सातपुडा पर्वताच्या शाखातील आंबागड डोंगराची रांग पश्चिम पूर्व जिल्ह्याच्या आग्नेय भागात असून जिल्ह्याच्या मध्य भागात भंडारा शहरापासून गोंदिया शहरापर्यंत गायखुरी डोंगराची रांग आहे. यातील खर्रा पहाडी २००९ फुट, लेंडेझरी १४९० फुट आणि जमनी १७२२ फुट उंच आहेत.
जिल्ह्याच्या उत्तरेला मध्य प्रदेशातील बालाघाट, छिंदवाडा जिल्हा आणि पूर्वेला महाराष्ट्राचा गोंदिया जिल्हा आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर व चंद्गपूर जिल्हे अनुक्रमे पश्चिम व दक्षिण दिशेला आहेत. वैनगंगा व बावणथडी नद्यांनी जिल्ह्याच्या उत्तरेची नैसर्गिक सिमा आखलेली असून मुंबई-कोलकाता या महामार्ग क्रमांक ६ वर भंडारा शहर जिल्ह्याचे मुख्यालय वसलेले आहे.

जमीन व कृषि :

भंडारा जिल्ह्यातील मृदा मुख्यतः काळीकन्हार, सिहार, मोरांड, खरडी व बरडी आहे. वैनगंगा नदीच्या काठावरील भागात काळीकन्हार व प्रथम दर्जाची मोरांड जमीन आढळते. ती खोल थराची, चिकट वआर्दता टिकवून ठेवणारी असून त्यात वर्षातून दोनदा पिके घेतली जातात. वैनगंगेच्या खोर्यात वाळू मिश्रीत जमीन आढळते, ती भात पिकास योग्य आहे. मोरांड प्रकारच्या जमिनीमध्ये विशेषतः गहू, ज्वारी व जवस ही पिके घेतली जातात. खरडी व बरडी जमिनीत हलक्या प्रकारचे भाताचे पिके घेतले जाते. हा जिल्हा तलावाचा जिल्हा म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिध्द आहे.